Oświadczam, że posiadam pełne prawa majątkowe do przesyłanych przeze mnie wzorów graficznych, a wszelkie projekty graficzne, które zamieszczam w serwisie mojatkanina.pl nie naruszają praw osób trzecich i stanowią przejaw mojej własnej działalności twórczej, będąc równocześnie utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umieszczając w serwisie mojatkanina.pl produkty z własnym wzorem graficznym udzielam firmie ArtBiano sp. z o.o. , ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała; NIP: PL8982253289, REGON: 384478959 niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa (licencji) do wykorzystania wszystkich wzorów i projektów graficznych, które widnieją na prezentowanych i oferowanych przeze mnie produktach. Prawo to (licencja) dotyczy następujących pól eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu mojatkanina.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. Akceptuję również zasady dotyczące naliczania i wypłaty honorarium za udzielenie licencji firmie ArtBiano sp. z o.o. , ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała; NIP: PL8982253289, REGON: 384478959.

Uwaga!

Kontynuuj Anuluj

Uwaga!

Kontynuuj Anuluj

Uwaga!

Ok

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.