POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu www.Mojatkanina.pl


 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców Serwisu jest Usługodawca: ArtBiano sp. z o.o. , ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała; NIP: PL8982253289, REGON: 384478959


 3. Usługodawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.


 4. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze Użytkownika i Usługobiorcy, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika i Usługobiorcę z Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło i login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.


 5. Serwis wykorzystuje poniżej wymienione pliki:


  1. cookies tymczasowe (sesyjne): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika oraz Usługobiorcy i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika i Usługobiorcy.

  2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika oraz Usługobiorcy i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika i Usługobiorcy Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika i Usługobiorcy.


 6. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:


  1. konfiguracja Serwisu

  2. realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu

  3. analiza danych dotyczących oglądalności Serwisu

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

  5. zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych


 7. W każdym wypadku Użytkownik i Usługobiorca może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.


 8. Obok plików cookies Serwis może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło przekierowanie do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem i Usługobiorcą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer url strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Usługodawcy. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu w Serwisie. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika i Usługobiorcę danymi osobowymi.


 9. Usługodawca zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców:


  1. imię i nazwisko

  2. b) adres korespondencyjny

  3. adres prowadzonej działalności

  4. adres strony www

  5. adres poczty elektronicznej

  6. numer telefonu

  7. płeć


 10. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu pełnego wykorzystania funkcji Serwisu.


 11. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.


 12. Dane Użytkownika i Usługobiorcy wykorzystywane są za jego zgodą do celów świadczenia usług Użytkownikowi i Usługobiorcy. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika i Usługobiorcy jest Usługodawca.


 13. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.


 14. Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i Usługobiorców Serwisu oraz ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych, w szczególności zapór sieciowych (firewall).


 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie zasad bezpieczeństwa ze strony Użytkownika i Usługobiorcy w zakresie zachowania poufności loginu i hasła do Serwisu lub/i ich udostępnienia osobom trzecim.


 16. Użytkownik i Usługobiorca ma w każdej chwili prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.


 17. Użytkownik i Usługobiorca ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.


 18. Korespondencja z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@mojatkanina.pl


Uwaga!

Kontynuuj Anuluj

Uwaga!

Kontynuuj Anuluj

Uwaga!

Ok

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.